Finanšu komitejas sēde04/10/07

Finanšu komitejas sēde

pl.14.00Daugavpilī 2007.gada 4.oktobrī

Darba kārtība:1. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālajā budžetāZiņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecība) attīstība kā pilsētvides veidojošais elements” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas domes galvenā grāmatvede A.Geikina5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta (līdzekļi projektu īstenošanai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja I.Gorkina6. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanuZiņotājs – Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs7. Par patapinājuma līguma noslēgšanuZiņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs8. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo apbūvētu zemes gabalu atsavināšanu

9. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu nodošanu atsavināšanaiZiņotājs - Domes Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems10. Par zemes nomas līguma slēgšanuZiņotājs – Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha