Jaunieši bezdarbnieki uzsāk motivācijas programmu apguvi23/05/07

Otrdien, 22. maijā 11.00 Daugavpils rajona padomes padomes telpās, Rīgas ielā 2 (2. stāvā) sāksies 16 Daugavpils rajona jauniešu bezdarbnieku motivācijas programmas realizācija, kuras laikā jaunieši apgūs vairāku lekciju kursu- „Saskarsme”, “Darba drošība”, “Konflikti un to novēršana”, “Ievads cilvēktiesībās. Pilsoniska sabiedrība”, “Lietišķā etiķete”, „Darba intervijas kā specifisks izpausmes veids” , „Ievads datorzinībās”, „Ievads projektu rakstīšanā”, “CV sastādīšana”, motivācijas vēstuļu rakstīšana, „Ievads lietvedībā” u.c. kursi.

Pēc kursa apgūšanas jauniešiem sāksies darba prakse viņu izvēlētajās darba vietās.Projektu Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba tirgū realizē „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Projekta nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0136/25. Sadarbības partneri „Ludzas rajona zinību centrs” un „Preiļu NVO centrs”Projekta galvenā doma: Lai Latgales jaunieši justos drošāki darba tirgū. 21% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem Latgalē ir bezdarbnieki, no kuriem liela daļa ir jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem, kas ir viena no sociālās atstumtības riska grupām.

Tiešā projekta mērķa grupa ir Latgales rajonu 80 jaunieši – bezdarbnieki vecumā no 15 - 27 gadiem, kas projekta ietvaros izveidos atbalsta tīklu un veicinās vienaudžu tālāku motivāciju un integrāciju darba tirgū. Projekta noslēgumā vismaz 15 jaunieši uzsāks darba gaitas.

Projekta ilgums: 01.01.2007. – 31.03.2008.

Par mums vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.nvoc.lv


Автор: Daugavpils

Автор: Kenelm
Добавлено: 04.11.2016 10:52
0

Thank God! Soemnoe with brains speaks!

Автор: Melloney
Добавлено: 29.10.2016 05:06
0

Hey, you're the goto exptre. Thanks for hanging out here.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha