12.12.05. Konference “Reģiona reģenerācija”
Sadarbība pierobežas pilsētu starpā līdz šim nebija īpaši aktīva, tomēr pilsētu līdzdalība un uzstāšanās konferences gaitā kā arī noslēgumā parakstītais partnerības līgums liecina, ka situācija sāk strauji mainīties.
Konferences dalībnieki vienbalsīgi atzina, ka tieši pilsētām jāuzņemas līdera loma reģiona attīstībā. Katrai pilsētai ir sava stiprā puse, un šo konkrēto sfēru attīstot var dot būtisku ieguldījumu visa reģiona attīstībā. Tāpat tika akcentēts, ka nevis konkurējot, bet papildinot vienam otru var gūt labākus rezultātus.
Konferences laikā mūsu kaimiņu pilsētu no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas politiķi un administrāciju vadītāji iepazinās gan ar Lielbritānijas pieredzi, kas gūta realizējot liela mēroga kompleksus projektus, projekta aktivitātēm, zinātnieku un ministriju ieteikumiem.
Laba velējumus un arī turpmāku atbalstu projektam izteica Latvijas konsule Vitebskā I. Vingre , Baltkrievijas konsuls Daugavpilī N.Kamišiks, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vadītāja I.Kjahjare un Lielbritānijas vēstniecības 3. sekretāre P.Smit.
9.decembrī darbu turpināja projektā iesaistītie speciālisti. Seminārā tika spriests par konkrētiem pasākumiem projekta laikā.

Projekta vadītāja
O.Jačmeņova
54 04 391

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha