Daugavpilī no 1.oktobra par patērēto siltumenerģiju iedzīvotāji norēķināsies pēc siltumskaitītājiem14/09/07

Ja līdz šim Daugavpils iedzīvotāji par apkuri maksāja atkarībā no dzīvojamās platības lieluma, tad, sākot no 1.oktobra, norēķini par patērēto siltumenerģiju būs jāveic pēc dzīvojamajās mājās uzstādītajiem siltumskaitītājiem. Šādu norēķinu kārtību paredz pagājušā gada nogalē LR Ministru kabineta pieņēmtie noteikumi Nr.971.

Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Edgars Daugelis informēja, ka šobrīd dzīvojamajās mājās tiek pabeigta siltumskaitītāju uzstādīšana. Paralēli Jaunajā Forštatē un Ruģeļos notiek būvdarbi, kas saistīti ar pāreju no četru cauruļu uz divu cauruļu siltumapgādes sistēmu. Kopumā ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros paredzēts nomainīt aptuveni 8 km siltumtrašu un 110 dzīvojamajās mājās uzstādīt mūsdienīgus automātiskos siltummezglus.

Minētā projekta realizācija ļaus par aptuveni 200 000 latu gadā samazināt siltumenerģijas zudumus, līdz ar to samazināsies arī siltumenerģijas pašizmaksa, kā arī dos Jaunās Forštates un Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem iespēju norēķināties par reāli patērēto siltumenerģiju. Bez tam, abu minēto mikrorajonu iedzīvotāji, atšķirībā no citiem pilsētniekiem, projekta realizācijas rezultātā par brīvu savās mājās būs saņēmuši mūsdienīgus siltummezglus, kas dos viņiem iespēju saņemt kvalitatīvu pakalpojumu un racionāli izmantot siltumenerģiju.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildība beidzas pie siltumskaitītāja vai aizbīdņa. Līdz ar to, lai maksa par patērēto siltumenerģiju būtu pēc iespējas zemāka, dzīvojamo māju iedzīvotājiem savlaicīgi jāparūpējas par ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Pie šiem darbiem var minēt māju iekšējo siltumtīklu, kā arī ēkas logu, durvju un jumtu savešanu kārtībā. Par šiem darbiem atbild mājas īpašnieks vai mājas apsaimniekotājs, kuram iedzīvotāji deleģējuši šīs funkcijas.

Lai veicinātu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu, Daugavpils pašvaldība izstrādājusi speciālu atbalsta programmu, kas paredz finansiālu atbalstu vairāku gadu garumā dzīvojamo māju energoaudita veikšanā, siltināšanas projektu izstrādē un tā realizācijā. Jo ātrāk tiks veikti dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, jo lielāks būs pašvaldības atbalsts.

Lai optimizētu savu darbu, PAS „Daugavpils siltumtīkli” līdz apkures sezonas sākumam plāno nodot ekspluatācijā rekonstruēto lokālo katlumāju Stropos, rekonstruēt lokālo katlumāju "Kalkūni", pielāgojot to darbam ar šķeldu, kā arī nomainīt siltumtrases aptuveni četru kilometru garumā. Patlaban PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir izstrādājusi tehnisko projektu siltumtrašu nomaiņai. Tā vērtība – 1,5 milj. latu. Lai iegūtu projekta realizācijai nepieciešamos līdzekļus, uzņēmums iesniedzis pieteikumu Valsts investīciju programmai.

Lai samazinātu siltumenerģijas pašizmaksu un siltumtarifa pieauguma tempus, pērn PAS „Daugavpils siltumtīkli” uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā lokālās katlu mājas Ruģeļos un Čerepovā, kā arī veica virkni citu ar uzņēmuma darbības optimizāciju saistītu pasākumu. Tikai jauno lokālo katlumāju nodošana ekspluatācijā ļaus uzņēmumam ik gadus ekonomēt līdz 200 000 latu.

Pērn uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmai tika piešķirts tās atbilstību starptautiskajam standartam ISO 9001:2000 apliecinošs sertifikāts.

Iegūstot šo sertifikātu PAS “Daugavpils siltumtīkli” netiešā veidā ir apliecinājusi, ka rūpējas par saviem klientiem un dara visu iespējamo, lai samazinātu sniedzamā pakalpojuma izmaksas un padarītu savu darbību maksimāli caurspīdīgu un prognozējamu.PAS „Daugavpils siltumtīkli” administrācija

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha